Tag: smakebit

Søndagsutdrag: Petersburgnoveller

I departementet for… nei, det er best å ikke si i hvilket departement. Det finnes ikke noe mer oppfarende enn departementer, regimenter, kansellier, kort sagt alle slags grader av embetsmenn. Det er jammen blitt slik at en hvilken som helst privatperson anser en fornærmelse mot ham selv for å være en fornærmelse mot hele samfunnet. Det fortelles at det helt nylig innkom et klageskrift fra en viss politimester (jeg husker ikke i hvilken by det var), der han klart og utvetydig hevder at statsforfatningen er ved å gå i oppløsning, og at hans hellige navn blir direkte misbrukt. Som bevismateriale la han ved klagen et digert bind av et eller annet romantisk verk, der det på hver tiende side figurerer en politimester, her og der til og med helt snydens full. Altså vil vi, for å unngå alle slags ubehageligheter, heller kalle det departementet det dreier seg om her, for et departement. Altså, i et departement tjenestegjorde en embetsmannvi kan ikke akkurat si at han var en særlig bemerkelsesverdig embetsmann, han var liten av vekst, lett kopparret, lett rød i håret og så til og med lett nærsynt ut, han var begynt å bli skallet over pannen, hadde fullt av rynker på begge sider av kinnene, og en ansiktsfarge som er typisk for folk med hemoroider… Hva kan man stille opp med?

Gogol, Nikolaj ( 1842/1973). Petersburgnoveller.

 

Fleire søndagsutdrag? Sjå her. 

Ein smakebit – Søsterklokkene

Eg kunne nok ha likt Svøm med dem som drukner, men eg må få omslaget litt meir på avstand først.Eg får fort avsmak for bøker og filmar som eg vert overeksponert form. Lars Mytting si Svøm med dem som drukner var ei slik bok.

Det er difor mange filmar eg burde ha sett som eg ikkje har sett, og mange bøker eg burde ha lese som eg ikkje har lest.  Lars Mytting si førre bok vart diskutert, dela og tilrådd over heile landet, og det vert heilt sikkert tilfelle med den nyaste òg. Eg tenkte difor at eg skulle vera på forkant med denne, så eg har fått eit leseeksemplar frå Gyldendal. Så er eg kanskje klar for Svøm med…  om ein ti års tid? Så langt: Stavkyrkjeskildringar, siamesiske tvillingar, Gudbrandsdalen.

Les eit utdrag